سامانه ثبت و طبقه بندی علل مرگ

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

سامانه ثبت و طبقه بندی علل مرگ به سفارش معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط شرکت تلاش گران جزیره رویا طراحی و تولید گردید. اطلاعات سامانه نظام ثبت مرگ و میر، اطلاعات با ارزشی در نظام سلامت بوده و بر اساس آن وزارت بهداشت قادر است با استخراج شاخص های اساسی سلامت از جمله امید به زندگی و بار بیماریها، نسبت به برنامه ریزی و مداخلات اصولی گام بردارد. در این سامانه علل اصلی منجر به فوت و عوامل خطر ایجاد کننده آن ثبت می گردد و اکنون تمام گزارشات نظام مرگ کشوری براساس این سامانه می باشد.

نام مشتری

آرین ایرانی

دسته بندی

نرم افزار

10 فروردین 1398

مکان

تهران، میدان فاطمی، خیابان اول