تصویر

سلامت من

سلامت من یک پروژه خلاقانه و جذاب برای آحاد مردم بوده که توسط شرکت تلاشگران جزیره رویا طراحی و تولید شده است.

تصویر

سامانه پرونده الکترونیک سلامت سینا

سامانه پرونده الکترونیک سلامت سینا یکی از پیچیده ترین و گسترده ترین پروژه های اجرا شده توسط شرکت تلاشگران جزیره رویا می باشد.

تصویر

سامانه ثبت و طبقه بندی علل مرگ

سامانه ثبت و طبقه بندی علل مرگ و میر یکی از برنامه های موفق در شرکت تلاش گران جزیره رویا می باشد.