سامانه ثبت و طبقه بندی علل مرگ

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
works

سامانه ثبت و طبقه بندی علل مرگ به سفارش معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط شرکت تلاش گران جزیره رویا طراحی و تولید گردید. اطلاعات سامانه نظام ثبت مرگ و میر، اطلاعات با ارزشی در نظام سلامت بوده و بر اساس آن وزارت بهداشت قادر است با استخراج شاخص های اساسی سلامت از جمله امید به زندگی و بار بیماریها، نسبت به برنامه ریزی و مداخلات اصولی گام بردارد. در این سامانه علل اصلی منجر به فوت و عوامل خطر ایجاد کننده آن ثبت می گردد و اکنون تمام گزارشات نظام مرگ کشوری براساس این سامانه می باشد.

نام مشتری

وزارت بهداشت

نوع خدمات

طراحی وب سایت

تاریخ تحویل

3 خرداد 1394

محل کارفرما

تهران، شهرک غرب، وزارت بهداشت