دسته بندی پروژه ها: نرم افزار

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

سامانه ثبت و طبقه بندی علل مرگ

سامانه ثبت و طبقه بندی علل مرگ به سفارش معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط شرکت تلاش گران جزیره رویا طراحی و تولید گردید. اطلاعات سامانه نظام ثبت مرگ و میر، اطلاعات با ارزشی در نظام سلامت بوده و بر اساس آن وزارت بهداشت قادر است با استخراج شاخص های اساسی سلامت از جمله امید