دسته بندی پروژه ها: طراحی نرم افزار

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

سامانه پرونده الکترونیک سلامت سینا

سامانه پرونده الکترونیک سلامت سینا نرم افزار پرونده الکترونیک سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد تحت عنوان (سینا) پس از انجام ۶ ماه بررسی کارشناسی ، احصاء فرآیندها ، تجزیه و تحلیل سیستم، تعیین جریان کار و فلوچارت ها و حذف فرآیندهای تکراری از خرداد ماه سال ۱۳۹۵ شرکت تلاش گران جزیره رویا طراحی و تولید

استاندارد

سلامت من

با گسترش تکنولوژی و استفاده از فن آوری اطلاعات در حوزه سلامت با تحولی عظیم در سبک ارائه خدمات بهداشتی درمانی مواجه هستیم. افزایش اطلاعات گیرندگان خدمت و لزوم دسترسی به اطلاعات شخصی پرونده سلامت در سراسر دنیا مورد توجه سیستم های ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی قرارگرفته است. سامانه “سلامت من” با آدرس Onehealth.mums.ac.ir