اشتراک ماهیانه مطب خصوصی

۷۰۰,۰۰۰ تومان

توضیح

 • تعریف زمان کاری و مدیریت نوبت دهی
 • نوبت دهی نظام ارجاع از سرویس وزارت بهداشت
 • نوبت دهی اینترنتی
 • اتصال آنلاین به سرویس استعلام هویت
 • اتصال آنلاین به سرویس استحقاق بیمه
 • ثبت اطلاعات تشخیص
 • نسخه الکترونیک
 • مدیریت سوابق بیمار
 • دسترسی به گزارشات تجمیعی
 • تهیه خودکار لیست بیمه
 • حسابرسی درآمد و هزینه ها
 • ثبت اطلاعات بالینی، آزمایشگاه، رادیولوژی و…
 • ۱ پزشک