نتیجه آزمایش کووید به زبان انگلیسی

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
جواب کرونا

با توجه به اینکه بسیاری از کشورهای خارجی برای ورود مسافران درخواست نتیجه آزمایش کووید به زبان انگلیسی با امکان QR کد را درخواست دارند لذا شرکت تلاشگران جزیره رویا امکان اخذ جواب با فرمت استاندارد را فراهم نموده است.

پس از آماده شدن جواب آزمایش کووید، پیامکی حاوی رمز عبور برای افراد ارسال می گردد. مراجعین با ورود به سامانه PHR پس از ورود اطلاعات گذرنامه و پس از طی فرآیند تائید، امکان اخذ کارت دیجیتال به زبان انگلسی را دارد.

لازم به ذکر است قابلیت دریافت جواب آزمایش کرونا به زبان فارسی از قبل ایجاد گردیده است.