امکان آپلود تصاویر در سامانه مدیریت سلامت نگار

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
آپلود تصاویر پزشکی

در بسیاری از مراکز درمانی تصویر از بیمار یا مستندات درمانی وی در پرونده پزشکی ثبت می گردد. این ویژگی از گذشته در سامانه سلامت نگار در اکانت پزشک درمانگر فراهم گردیده بود و اکنون در بخش پذیرش صندوق نیز این ویژگی در دسترس می باشد.