نسخه نویسی الکترونیک

در این مقاله سعی شده است تا جزئیات مربوط به تبادل داده های مربوط به تراکنشهای الکترونیکی در نسخه نویسی داروها تشریح گردد تا پزشکان و مراکزی که قصد استفاده از نرم افزار مطب و کلینیک سلامت نگار را دارند، به خوبی با آن آشنا شوند.

دارو درمانی یکی از قوی ترین ابزارهای درمان بیماری ها می باشد و از طرفی دیگر یکی از شایعترین خطاهای پزشکی، خطاهای ناشی از نسخه نویسی کاغذی می باشد. نسخه نویسی کاغذی به دلیل دستخط بد پزشکان، باعث به خطر افتادن ایمنی بیمار و افزایش احتمال وقوع خطاهای پزشکی می شود. پیاده سازی سیستم نسخه نویسی الکترونیک می تواند مشکلات متعدد نسخه نویسی کاغذی را بهبود دهد و باعث صرفه جویی و کاهش هزینه های مراقبت، کاهش اشتباهات نسخه نویسی، خطاهای دارویی، عوارض ناخواسته دارویی، بهبود دارو درمانی و ایمنی بیمار می گردد.

این مطلب یکی از بخش های مهم مربوط به اجرا کردن نسخه الکترونیکی میباشد. نسخه الکترونیکی در یک طرف شامل نسخه نویسی و تجویز الکترونیکی و در طرف دیگر شامل نسخه پیچی الکترونیکی میباشد.

پس از تشخیص پزشک امکان ثبت دارو و اقدامات پاراکلینیکی فراهم شده است که پس از ثبت آن توسط پزشک، اطلاعات مربوط به دارو، آزمایشات و تصویر برداری طبق سند ابلاغی وزارت بهداشت بعد از دریافت شناسه یکتا از بیمه سلامت (HID) برای سرویس مربوطه ارسال می گردد.

با ارسال اطلاعات مربوط به دارو و دریافت شناسه دارو، بیمار می تواند با مراجعه به داروخانه با استفاده از کد ملی و یا اعلام شناسه دریافتی داروهای ثبت شده توسط پزشک را از داروخانه دریافت نماید.

در خصوص درخواست های پاراکلینیکی نیز فرد می تواند با مراجعه به مراکز ارائه دهنده خدمات (آزمایشگاه، تصویر برداری) و ارائه کد ملی و یا شناسه دریافتی از سیستم خدمات مورد نظر را دریافت نماید.

جهت دستیابی به اطلاعات دقیق تر به آدرس اداره تنظیم مقررات، استانداردها و صدور پروانه مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در لینک زیر مراجعه نمایید.

http://regulatory.it.behdasht.gov.ir/index.jsp?siteid=485&fkeyid=&siteid=485&pageid=58022

تیکتینگ

نرم افزار پشتیبانی مشتریان

نرم افزار پشتیبانی آنلاین مشتریان این سامانه موجب ایجاد رویه‌های استاندارد در رسیدگی به درخواست‌های مشتریان شده است و مدیران سازمان در هر زمان می‌توانند وضعیت و کیفیت رسیدگی به درخواست‌های مشتریان را مشاهده و

غربالگری نوزادان

نرم افزار غربالگری نوزادان

از سال ۱۳۸۳ برنامه غربالگری هیپوتیروئیدی و فنیل کتون اوریا در کشور ایران آغاز گردیده است. در طی این سالیان با اضافه شدن چند برنامه جدید، هیچ برنامه نرم افزاری جامعی برای این فرآیند طراحی نگردیده

پرونده سپاس

پیاده سازی سرویس های سپاس

با عنایت به ابلاغ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تبادل داده سرویس های نسخه نویسی و نسخه پیچی درمانگاه های خصوصی از بستر دیتاس وزارت بهداشت، شرکت تلاشگران جزیره رویا که کلیه