امروزه اکثر سازمان ها دارای حجم وسیعی از اطلاعات بوده ولی بدلیل نبود ابزار مناسب برای تحلیل و مصور سازی داده ها، بیش از 80  درصد داده های جمع آوری شده هیچگاه مورد استفاده قرار نمی گیرد. یکی از مهمترین و قوی ترین ابزارهای بروز دنیا، برای مصور سازی داده ها، نرم افزار Power BI می باشد که به هوش کسب و کار معروف می باشد. شرکت تلاشگران جزیره رویا با تجربه و توان فنی بالا در تولید، توسعه، پشتیبانی، تحلیل داده های سلامت و مصور سازی آن ،اقدام به ایجاد داشبوردهای مدیریتی در حوزه بهداشت و همچنین درمان که در اعتباربخشی بیمارستان و ارزیابی کارشناسان و ناظران بیرونی و مدیریت صحیح و علمی منابع اثرگذار می باشد نموده است.

شرکت تلاشگران جزیره رویا پروژه هوش تجاری بیمارستان فوق تخصصی رضوی و معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد را اجرا نموده است که منجر به رضایت بسیار بالای سیستم مدیریتی گردیده است.