اتوماسیون اداری

سیستم وب بیس اتوماسیون اداری مجموعه نرم‌افزاری سلامت نگار با نگاهی جامع به فرآیندهای اداری و دفتری طراحی شده است. این سیستم منجر به حذف کاغذ در مکاتبات اداری می گردد و تعاملات سیستمی را بسرعت بهبود بخشیده و مخصوصا در سازمان های بزرگ و با تعاملات گسترده می تواند به عنوان راهکاری عملیاتی بکارگیری شود.
در این سیستم بجز ساختار مکاتبات اداری ، گردش نامه ها و اتوماسیون اداری برنامه های مربوط به مدیریت زمان و جلسات نیز دیده شده است . امکان ارجاع بین سازمانی و برون سازمانی ، یکپارچگی با سامانه جامع سلامت نگار و … از ویژگی های برجسته این سیستم محسوب می شود.

ویژگی های نرم افزار اتوماسیون اداری سلامت نگار
1- سیستم تحت وب و قابلیت نصب به صورت سروری
2- پشتیبانی از انواع مکاتبات و مراودات درون و بین سازمانی بصورت الکترونیک
3- امکان ثبت نامه های وارده و صادره
4- امکان ثبت موضوع نامه و محتوای آن برحسب استاندارد باقابلیت جستج
5- امکان ارسال نامه های عادی و محرمانه
6- امکان ثبت خودکار تهیه کننده براساس اکانت فرد
7- امکان انتخاب رونوشت گیرندگان نامه
8- امکان ثبت نامه در سربرگ سازمانی شرکت
9- امکان ارجاع بین افراد در سازمان
10- امکان آپلود پیوست برای یک نامه
11- تعریف امضا الکترونیک
12- امکان پاراف نامه ها
13- مکان تهیه پیش نویس نامه با استفاده از MS Word
14- تعریف سطوح امنیتی برای مکاتبات اداری (عادی، محرمانه، سری و…)
15- تعیین جانشین برای سمت های سازمانی به صورت موقت یا دائم
16- وجود روش های مختلف جهت پیگیری