جلسات آموزشی سامانه سینا در آبادان

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

دانشکده علوم پزشکی آبادان از ابتدای شهریورماه به سامانه پرونده الکترونیک سلامت سینا پیوسته است. در این راستا طی دو روز جلسات آموزشی با حضور کارشناسان خبره از شرکت تلاشگران جزیره رویا در سه شهرستان آبادان، خرمشهر و شادگان برگزار گردید و جلسه جمع بندی فنی سامانه سینا روز چهارشنبه دوم مهرماه ساعت ۲۱_۲۳ در سالن معاونت بهداشت با حضور  جناب آقای دکتر یلالی معاون بهداشت و معاونین اجرایی و فنی بهداشت و مدیر گروه های ستادی معاونت بهداشت و کارکنان محیطی از جمله پزشکان و بهورزان  برگزار گردید و موضوعات مرتبط با توسعه سامانه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

لازم به ذکر است نرم افزار سینا متعلق به معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوده و شرکت تلاشگران جزیره رویا متولی توسعه و بازاریابی و فروش آن در سطح کشور می باشد.

سینا

سینا

سینا