اخذ گواهینامه سپاس نرم افزار مدیریت آزمایشگاه

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
نرم افزار آزمایشگاه

با توجه به اولویت دادن  وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به  موضوع تبادل اطلاعات از سامانه اطلاعات آزمایشگاهی مستقر در مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت بر روی بستر درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت، شرکت تلاشگران جزیره رویا به عنوان اولین شرکت نرم افزاری تولید کننده نرم افزار مدیریت آزمایشگاه موفق به اخذ گواهینامه مطابقت با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت در مرکز سرویس های سازمانی مطابق با سند مربوطه گردید.