اتصال دستگاهها به سامانه آزمایشگاهی سلامت نگار

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
آزمایشگاه سلامت نگار

سامانه آزمایشگاهی سلامت نگار یکی از نرم افزارهای کاربردی در مجموعه نرم افزاری سلامت نگار می باشد که در مراکز دانشگاهی متعددی به فعالیت مشغول می باشد. شرکت تلاشگران جزیره رویا به جهت توسعه ساختار الکترونیک در آزمایشگاه ها اقدام به اتصال یک سویه یا دو سویه بسیاری از دستگاه های آزمایشگاهی نموده است که برخی از این دستگاه ها به شرح ذیل می باشد.

سیسمکس Solea
Bt
Hitachi
Bs200
سلکترا
ایزی لایت
تکنو مدیکا
کانوجنت
جم۳۰۰۰
گاما کانتر
وایداس

GASTAT-720